SYK:n Teinikunta


Hallitus


Teinikunnan hallitus muodostuu yhdeksästä jäsenestä, jotka valitaan vaaleilla aina vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen valitaan neljä ensimmäisen vuoden opiskelijaa, sekä viisi toisen vuoden opiskelijaa.


Puheenjohtaja - Jaakko Hilmola
Teinikunnan puheenjohtaja on Teinikunnan hallituksen ylin päättäjä. Hän vastaa kaikista hallituksen tekemisistä, ja on myös opettajiin yhteydessä koko lukion edustajana. Puheenjohtaja suunnittelee yleiskokoukset, joissa tiedoittaa tulevista tapahtumista. Teinikunnan puheenjohtaja valitaan joka syksy lukion toisen vuoden opiskelijoista suorilla
vaaleilla.

Varapuheenjohtaja - Pilvi Kilpeläinen
Teinikunnan varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena kokouksissa/yleiskokouksissa, jos puheenjohtaja on jostain syystä poissa. Varapuheenjohtajana on puheenjohtajan tukena kaikissa tehtävissä, ja kantaa vastuuta johtajan tapaan. Uusi varapuheenjohtaja valitaan joka syksy lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoista.

Sihteeri - Erno Lahdenmäki
Teinikunnan sihteeri kirjaa kaikki Teinikunnan kokousten tapahtumat pöytäkirjaan. Hän seuraa kokouksien kulkua sekä osallistujia. Sihteeri suunnittelee yleiskokouksien sisältöä yhdessä puheenjohtajan kanssa. Hän hoitaa myös yleistä kirjanpitoa ja virallista viestintää Teinikunnan toimesta.

Rahastonhoitaja - Ilmari Parviala
Teinikunnan rahastonhoitaja seuraa Teinikunnan kassaa, ja varmistaa, että tulot ylittävät menot. Rahastonhoitaja maksaa Teinikunnan laskut, sekä varmistaa, että lukiolaiset maksavat esimerkiksi SYK-vaatteistaan. Rahastonhoitaja ottaa talteen kuitit Teinikunnan ostoksista, jotta lukiolaiset voisivat olla varmoja Teinikunnan rehellisyydestä.

Tiedotusvastaavat - Elena El Founti ja Tinja Kajander
Teinikunnan tiedotusvastaava on vastuussa Teinikunnan some-kanavien käytöstä. Tiedotusvataavat tekevät mainokset Teinikunnan tapahtumista sekä muistutukset aikatauluista. Tiedotusvastaavat jakavat myös kuvia tapahtumista sosiaaliseen mediaan. Tiedotusvastaavan vastuulla on, että kaikki lukiolaiset ovat tietoisia tulevista tapahtumista, niiden sisällöistä sekä ajankohdista.

Tapahtumavastaavat - Urho Lohikoski ja Lumi Zhong

Teinikunnan tapahtumavastaava ideoi, suunnittelee ja on mukana tapahtumien järjestämisessä. Erilaisten tapahtumien järjestäminen on tärkeimpiä osia Teinikunnan toimintaa. Tapahtumavastaava ottaa vastaan lukiolaisten toiveita ja ideoita uusista tapahtumista ja niiden kehittämisestä. Tapahtumavastaavat varmistavat myös että tapahtumat ovat kaikille
lukiolaisille iloisia hetkiä.

Tilavastaava - Arttu Mononen

Tilavastaava varaa myös tiloja tapahtumia varten, niin koulun sisällä kuin ulkopuolellakin. Tilavastaava suunnittelee yhdessä tapahtumavastaavien kanssa Teinikunnan järjestämiä tapahtuma ja pitää huolen, että tapahtumat järjestetään niille parhaiten sopivissa tiloissa. Teinikunnan tila rivitalossa on myös tilavastaavan vastuualuetta.

Edellä lueteltujen toimien lisäksi hallitus toimii yhtenäisenä ryhmänä lukiolaisten etujen turvaamiseksi. Hallitus osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen lukiopolitiikkaan edustamalla SYK:n lukiolaisten etuja erilaisissa tapahtumissa. Teinikunnan hallituksen tarkoituksena on toimia linkkinä oppilaiden, opettajien ja koulun johdon välillä, huolehtia demokraattisen päätöksenteon toteutumisesta lukiolaisia koskevissa asioissa, tiedottaa lukiolaisille heitä koskevista asioista, järjestää lukiolaisten yhteishenkeä kohottavia tapahtumia ja huolehtia lukiolaisille tarkoitetusta Teinikunnan tilasta rivitalossa.

 


Yleiskokoukset ja aloitteet

Yleiskokoukset ja hallitusvaalit

Teinikunnan hallitus koollekutsuu joka lukukausi SYK:n lukiolaisten yleiskokouksen. Yleiskokouksissa lukiolaiset päättävät yhdessä Teinikunnan koulupoliittisesta linjasta ja äänestävät lukiolaisten etuja koskevista aloitteista. Yleiskokouksissa hyväksytään myös Teinikunnan hallituksen kirjanpito. Hallitusvaalit järjestetään syyslukukauden yleiskokouksessa. Puheenjohtaja (2. vuoden opiskelija) ja varapuheenjohtaja (1. vuoden opiskelija) valitaan erikseen. Muu hallitus (neljä 2. vuoden opiskelijaa ja kolme 1. vuoden opiskelijaa) valitaan yleisvaalissa ja muut hallitustehtävät jaetaan hallituskohtaisesti.

 

Aloitteet

Jokainen SYK:n lukiolainen voi tehdä aloitteen mistä tahansa lukiolaisia koskevasta asiasta. Isoja hankintoja ja lukiolaisten etuja koskevat aloitteet käydään läpi Teinikunnan yleiskokouksissa. Pieniä hankintoja koskevat aloitteet hallitus käsittelee hallituksen kokouksissa. Aloitteet tehdään kirjallisesti ja ne voi toimittaa niin sähköisessä muodossa, kuin myös paperilla kenelle tahansa Teinikunnan hallituksen jäsenelle.

 

Hallituksen kokoukset

Teinikunnan hallituksen kokoukset ovat kaikille SYK:n lukiolaisille avoimia, ja kiinnostuneet lukiolaiset ovat tervetulleita kuuntelemaan hallituksen kokouksiin. Mikäli haluat osallistua kokouksien seurantaan, ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jotka kertovat kokousten ajankohdan ja pitopaikan.

 


Tapahtumat

Teinikunnan hallituksen vuosittaisiin tapahtumiin kuuluvat esimerkiksi Teinikunnan järjestämä päivä viimeisellä kouluviikolla, jouluglögit sekä vaalipaneelit ja samaan aikaan järjestettävät varjovaalit.


Yhteystiedot

Teinikunnan kuraattorina toimii Heidi Repo, puheenjohtajana Jaakko Hilmola ja varapuheenjohtajana Pilvi Kilpeläinen.

Teinikunnan hallitus ylläpitää myös Facebook- sekä Instagram-sivustoa. Jollet vielä ole Sinun Teinikuntasi -käyttäjän kaveri, lähetä toki kaveripyyntö. Sinun Teinikuntasi -ryhmässä hallitus myös tiedottaa aktiivisesti linjauksista, tapahtumista ja kuulumisista, sekä näin ylläpitää rakkauden ilmapiiriä SYK:n lukiolaisten keskuudessa myös sosiaalisessa mediassa. Muista myös lisätä SYK Teinikunta Snapchat:issä! Hallitukselle voi lähettää myös postia teinikunta@syk.fi osoitteeseen.

Hallitus kehottaa kääntymään hallitusjäsenten puoleen kaikenlaisissa lukiolaisiin tai Teinikunnan toimintaan liittyvissä asioissa.